Apie klubą


VŪ club logo

Klubą vienyja bendraminčiai, mylintys senovinę amerikietišką techniką. Klubo nariai turi ne po vieną amerikietišką automobilį, daugelis jų šiuo metu naujam gyvenimui “prikelinėja” dar po vieną kitą dėmesio vertą eksponatą. Steigiamajame susirinkime nutarta steigti asociaciją, taip pat buvo išrinktas klubo prezidentas. 2011 metų balandžio 15 dieną juridinių asmenų registre asociacija buvo įregistruota “Amerikietiškų automobilių klubas V8” vardu. Nuo šiol ši data yra klubo gimtadienis. Po steigimo automobiliniuose renginiuose dalyvaujame jau kaip vieningas klubas.